எஸ்பிஐ எனப்படும் பாரத ஸ்டேட் வங்கி 1673 புரோபஷனரி ஆபிசர் பணிவாய்ப்பை அறிவித்துள்ளது; Recruitment of Probationary Officers – State Bank Of India (SBI) Last Date – 12/10/2022

0
507

STATE BANK OF INDIA

RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS

Applications are invited from eligible Indian Citizens for appointment as Probationary Officers (POs) in State Bank of India. The selected candidates may be posted anywhere in India

படிக்க8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்; தமிழக ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

படிக்க: SSC CGL 2022ம் ஆண்டுக்கான ஒருங்கிணைந்த பட்டதாரி நிலைத் தேர்வுகள் அறிவிப்பு; முழு விவரங்கள் மற்றும் விண்ணப்ப உதவிக்கு!

Name of the Post: 

PROBATIONARY OFFICERS

Total no of Vacancies: 1673 Vacancies

Educational Qualifications: 

Graduation in any discipline from a recognised University or any equivalent qualification recognised as such by the Central Government. Those who are in the Final Year/ Semester of their Graduation may also apply provisionally subject to the condition that, if called for interview, they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 31.12.2022. Candidates having Integrated Dual Degree (IDD) certificate should ensure that the date of passing the IDD is on or before 31.12.2022. Candidates possessing qualifications such as Medical, Engineering, Chartered Accountant, Cost Accountant would also be eligible.

படிக்கTNPSC – Combined Statistical Subordinate Services Examination – Assistant Statistical Investigator, Computor & Statistical Compiler – BA / B.Sc / BCA / MA / M.Sc – Last Date 14/10/2022

படிக்கTNPSC – Combined Civil Services Examination-III (Group-III.A Services) – Junior Inspector of Co-operative Societies in Co-operative Department & Store-Keeper, Grade-II in Industries and Commerce Department – 12th – Last Date: 14/10/2022

படிக்கTNPSC – Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service – Jailor (Men) & Jailor (Special Prison for Women) – Any Degree – Last Date: 12/10/2022

Salary: 

Presently, the starting basic pay is 41,960/- (with 4 advance increments) in the scale of 36000-1490/7-46430-1740/2-49910-1990/7-63840 applicable to Junior Management Grade Scale-I. The official will also be eligible for D.A, H.R.A/ Lease rental, C.C.A, Medical and other allowances & perquisites as per rules in force from time to time.

Age Limit: 

Not below 21 years and not above 30 years as on 01.04.2022 i.e. candidates must have been born not later than 01.04.2001 and not earlier than 02.04.1992 (both days inclusive). Relaxation in Upper age limit shall be as below:

 • Scheduled Caste/ Scheduled Tribe – 5 Years
 • Other Backward Classes (Non-Creamy Layer) 3 Years
 • Persons with Benchmark Disabilities (PWD) – PWD (SC/ ST) – 15 Years; PWD (OBC) – 13 Years; PWD (Gen/ EWS) – 10 Years
 • Ex-Servicemen, Commissioned officers including Emergency Commissioned Officers (ECOs)/ Short Service Commissioned Officers (SSCOs) who have rendered 5 years military service and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within 6 months from the last date of receipt of application) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or physical disability attributable to military service or invalidment – 5 Years

Important Dates:

On-line registration including Editing/ Modification of Application by candidates 22.09.2022 to 12.10.2022
Payment of Application Fee 22.09.2022 to 12.10.2022
Download of Preliminary Examination Call Letters 1st / 2nd week of December 2022 onwards
Phase-I: Online Preliminary Examination 17th/18th/19th/ 20th of December 2022
Declaration of Result of Preliminary Examination December 2022 / January 2023
Download of Main Examination Call letter January 2023 / February 2023
Phase-II: Online Main Examination January 2023 / February 2023
Declaration of Result of Main Examination February 2023
Download of Phase-III Call Letter February 2023 onwards
Phase-III: Psychometric Test February / March 2023
Interview & Group Exercises February / March 2023
Declaration of Final Result March 2023 onwards
Pre-Examination Training for SC/ ST/ Religious Minority Community candidates
Download of call letters for Pre-Examination
Training 1st / 2nd week of November 2022 onwards
Conduct of Pre- Examination Training November 2022 / December 2022

SSC SI 2022: எஸ்எஸ்சி நடத்தும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பணிக்கான தேர்வுகளுக்கு எப்படி தயார் ஆவது? பாடத்திட்டங்கள் மற்றும்…

SSC Steno 2022: எஸ்எஸ்சி நடத்தும் ஸ்டெனோகிராபர் பணிக்கான தேர்வுகளுக்கு எப்படி தயார் ஆவது? பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் பயிற்சிக்கான விவரங்கள்

SSC JE 2022: எஸ்எஸ்சி நடத்தும் ஜூனியர் என்ஜினீயர் பணிகளுக்கு எப்படி தயார் ஆவது? பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் இலவச பயிற்சிக்கான விவரங்கள்!

Important Links:

விளம்பர அறிக்கைக்கு / Advertisement Links: Click here
SBI Career Page: Click Here
Apply Online: Click Here

டி.என்.பி.எஸ்.சியில் எத்தனை குரூப் தேர்வுகள் உள்ளது? எந்தெந்த குரூப் தேர்வுகளுக்கு என்னென்ன வேலை கிடைக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா? #TNPSC

FREE CIVIL SERVICE EXAM & ENTRANCE EXAM COACHING: CLICK HERE UPSC | TNPSC | SSC JE | TNUSRB | NEET | JEE |  NDA

SELECTION PROCEDURE:

Phase-I: Preliminary Examination: Total 100 Marks – Duration – 1 hour
Preliminary Examination consisting of Objective Test for 100 marks will be conducted
online. The test will have of 3 Sections (with separate timings for each section) as follows:

 1. English Language – 30 Questions – Duration 20 minutes
 2. Quantitative Aptitude – 35 Questions – Duration20 minutes
 3. Reasoning Ability – 35 Questions – Duration 20 minutes

Phase-II: Main Examination:
Main Examination will be conducted online and will consist of Objective Tests for 200 marks and Descriptive Test for 50 marks. The Descriptive Test will be administered immediately after conclusion of the Objective Test and candidates will have to type their
Descriptive Test answers on the computer.

(1) Objective Test: The duration of objective test is 3 hours and it consists of 4
Sections of total 200 marks. There will be separate timing for every section.
Total – 155 Questions – 200 Marks – Duration 3 hour

 1. Reasoning & Computer Aptitude – 45 Questions – 60 Marks – Duration 60 minutes
 2. Data Analysis & Interpretation – 35 Questions – 60 Marks – Duration 45 minutes
 3. General/ Economy/ Banking Awareness – 40 Questions – 40 Marks – Duration 35 minutes
 4. English Language – 35 Questions – 40 Marks – Duration 40 minute

(2) Descriptive Test: The duration of Descriptive Test is 30 minutes. It will be a Test of English Language (Letter Writing & Essay) with two questions for total 50 marks.

Selection criteria for Phase-III: Category wise merit list will be drawn on the basis of the aggregate marks scored in Phase-II (Main Exam). There will be no sectional cut-off.
Candidates numbering up to 3 times (approx.) of the category wise vacancies will be shortlisted for Phase-III from the top of the category wise merit list subject to a candidate scoring the minimum aggregate qualifying score, as decided by the Bank.