5190 காலிப்பணியிடங்கள்; எஸ்பிஐயில் ஜூனியர் அசோசியேட்ஸ் (கிளார்க்) பணி; Recruitment of Junior Associates (Clerical Grade) – State Bank Of India (SBI) Last Date – 27/09/2022

0
882

படிக்க8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்; தமிழக ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

படிக்க: SSC CGL 2022ம் ஆண்டுக்கான ஒருங்கிணைந்த பட்டதாரி நிலைத் தேர்வுகள் அறிவிப்பு; முழு விவரங்கள் மற்றும் விண்ணப்ப உதவிக்கு!

STATE BANK OF INDIA

RECRUITMENT OF JUNIOR ASSOCIATES (CUSTOMER SUPPORT & SALES)

Applications are invited from eligible Indian Citizens for appointment as Junior Associate (Customer Support & Sales) in clerical cadre in State Bank of India. Candidates can apply for vacancies in one State/UT only. Candidates can appear for the test only once under this recruitment project. The candidates applying for vacancies of a particular State/UT, should be proficient (reading, writing, speaking and understanding) in the specified opted local language of that State/UT (mentioned in the under given vacancy table against each state/UT). The test for knowledge of specified opted local language will be conducted as a part of selection process. It will be conducted after qualifying the online main examination but before joining the Bank. Candidates who fail to qualify this test will not be offered appointment. Candidates who produce 10th or 12th standard mark sheet/ certificate evidencing having studied the specified opted local language will not be required to undergo the language test. There is no provision for Inter Circle Transfer / Inter State Transfer for Junior Associates to be recruited.

படிக்கTNPSC – Combined Statistical Subordinate Services Examination – Assistant Statistical Investigator, Computor & Statistical Compiler – BA / B.Sc / BCA / MA / M.Sc – Last Date 14/10/2022

படிக்கTNPSC – Combined Civil Services Examination-III (Group-III.A Services) – Junior Inspector of Co-operative Societies in Co-operative Department & Store-Keeper, Grade-II in Industries and Commerce Department – 12th – Last Date: 14/10/2022

படிக்கTNPSC – Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service – Jailor (Men) & Jailor (Special Prison for Women) – Any Degree – Last Date: 12/10/2022

Name of the Post: 

Junior Associate (Customer Support & Sales) in clerical cadre

Total no of Vacancies: 5008 + 182 Vacancies

Educational Qualifications: 

Graduation in any discipline from a recognised University or any equivalent qualification recognised as such by Central Government. Candidates having integrated dual degree (IDD) certificate should ensure that the date of passing the IDD is on or before 30.11.2022.

Those who are in the final year/ semester of their graduation may also apply provisionally subject to the condition that, if provisionally selected, they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 30.11.2022.

SSC SI 2022: எஸ்எஸ்சி நடத்தும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பணிக்கான தேர்வுகளுக்கு எப்படி தயார் ஆவது? பாடத்திட்டங்கள் மற்றும்…

SSC Steno 2022: எஸ்எஸ்சி நடத்தும் ஸ்டெனோகிராபர் பணிக்கான தேர்வுகளுக்கு எப்படி தயார் ஆவது? பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் பயிற்சிக்கான விவரங்கள்

SSC JE 2022: எஸ்எஸ்சி நடத்தும் ஜூனியர் என்ஜினீயர் பணிகளுக்கு எப்படி தயார் ஆவது? பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் இலவச பயிற்சிக்கான விவரங்கள்!

Salary: 

Rs.17900-1000/3-20900-1230/3-24590-1490/4-30550- 1730/7-42600-3270/1-45930-1990/1-47920.

The starting Basic Pay is Rs.19900/- (Rs.17900/- plus two advance increments admissible to graduates)

டி.என்.பி.எஸ்.சியில் எத்தனை குரூப் தேர்வுகள் உள்ளது? எந்தெந்த குரூப் தேர்வுகளுக்கு என்னென்ன வேலை கிடைக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா? #TNPSC

FREE CIVIL SERVICE EXAM & ENTRANCE EXAM COACHING: CLICK HERE UPSC | TNPSC | SSC JE | TNUSRB | NEET | JEE |  NDA

Age Limit: 

Not below 20 years and not above 28 years as on 01.08.2022, i.e. candidates must have been born not earlier than 02.08.1994 and not later than 01.08.2002 (both days inclusive).

  • Scheduled Caste/ Scheduled Tribe – 5 Years
  • Other Backward Classes (Non-Creamy Layer) 3 Years
  • Persons with Benchmark Disabilities (PWD) – PWD (SC/ ST) – 15 Years; PWD (OBC) – 13 Years; PWD (Gen/ EWS) – 10 Years
  • Ex-Servicemen, Commissioned officers including Emergency Commissioned Officers (ECOs)/ Short Service Commissioned Officers (SSCOs) who have rendered 5 years military service and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within 6 months from the last date of receipt of application) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or physical disability attributable to military service or invalidment – 5 Years

Important Dates:

ONLINE REGISTRATION OF APPLICATION AND PAYMENT OF FEES: 07.09.2022 TO 27.09.2022

Important Links:

விளம்பர அறிக்கைக்கு / Advertisement Links: Click here
SBI Career Page: Click Here
Apply Online: Click Here

டி.என்.பி.எஸ்.சியில் எத்தனை குரூப் தேர்வுகள் உள்ளது? எந்தெந்த குரூப் தேர்வுகளுக்கு என்னென்ன வேலை கிடைக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா? #TNPSC

FREE CIVIL SERVICE EXAM & ENTRANCE EXAM COACHING: CLICK HERE UPSC | TNPSC | SSC JE | TNUSRB | NEET | JEE |  NDA