தமிழ்நாடு கிராம வங்கி உள்பட நாடு முழுவதும் உள்ள 43 வங்கிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது – வங்கி பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் (ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி)

0
836962

தமிழ்நாடு கிராம வங்கி உள்பட நாடு முழுவதும் உள்ள 43 வங்கிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது – வங்கி பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் (ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி)

Common Recruitment Process for Recruitment of Officers (Scale-I, II & III) and Office Assistant (Multipurpose) in Regional Rural Banks (RRBs) – CRP RRBs IX

Group “A”-Officers
Post Name: (Scale- I, II & III) and Group “B”-Office Assistant (Multipurpose)

Online Examination will be held in two phases, Preliminary and Main

For Officer Scale- III (Senior Manager)- Above 21 years – Below 40 years i.e. candidatesshould not have been born earlier than 03.07.1980 and later than 30.06.1999 (both dates inclusive)
For Officer Scale- II (Manager)- Above 21 years – Below 32 years i.e. candidates should not have been born earlier than 03.07.1988 and later than 30.06.1999 (both dates inclusive)
For Officer Scale- I (Assistant Manager)- Above 18 years – Below 30 years i.e. candidates should not have been born earlier than 03.07.1990 and later than 30.06.2002 (both dates inclusive)
For Office Assistant (Multipurpose) – Between 18 years and 28 years i.e. candidates should have not been born earlier than 02.07.1992 and later than 01.07.2002 (both dates inclusive)

For More Details Click Here

Visit https://www.ibps.in/crp-rrb-ix/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here